Управлява валутния

Управлява валутния

Файлы cookie обеспечивают работу наших сервисов. Управлява валутния продукты Glosbe, вы соглашаетесь с нашими правилами в отношении этих файлов.

Cleaning of equipment and facilities shall be carried out by physical or mechanical measures. Почистването на оборудването и съоръженията се извършва с физически или механични средства. Jammed a mechanical pencil through the guy’s eye for singing show tunes at his desk. Пробол с автоматична писалка окото на човека, заради пеене на песен от шоу върху неговото бюро. Woodenly, mechanically, I thrust my hand into the one stretched out to me.

Вдървено, машинално пъхнах ръката си в протегнатата към мен ръка. The moped must be presented in good mechanical condition. Представеният мотопед трябва да се намира в добро механическо състояние. As if performed by a machine: lifeless or mindless. Acting as if one were a machine: lifeless or mindless. Manually created layout of artwork that is camera ready for photographic reproduction.

A stop on an organ that is operated by a hand or foot control rather than having to be manually set up in advance. A machine that performs a job typically accomplished using an animal or manual labor. Relating to or concerned with machinery or tools. Подобные фразы в словаре английский болгарский. Припомня своята резолюция от 25 ноември 2010 г. HRF tend to vary significantly over time. Предложението е неподходящо и поради това, че производителят износител не предложи механизъм за коригиране, въпреки че цените на горещовалцованите плоски продукти варират значително с времето.

2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. ДДС, без да спазва предвиденото в Шеста директива разпределение на данъчната компетентност. ЕС да предприеме съгласуван и всеобхватен международен подход към финансирането за периода след 2015 г. Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union. Споразумението от 16 март 2006 г. Найдено 94489 предложения с фразой mechanical. Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.