Автоматизирани Forex търговия Софтуер

Автоматизирани Forex търговия Софтуер

Файлы cookie обеспечивают работу наших сервисов. Используя продукты Glosbe, вы соглашаетесь с нашими правилами в отношении этих файлов. Having two components, alternatives, or outcomes. The binary number system has автоматизирани Forex търговия Софтуер as its base, so values are expressed as combinations of two digits, 0 and 1.

These two digits can represent the logical values true and false as well as numerals, and they can be represented in an electronic device by the two states on and off, recognized as two voltage levels. A computer’s language boils down to binary code. Компютърните данни в основата си представляват двоичен код. The child is a binary clone. Being in a state of one of two mutually exclusive conditions such as on or off, true or false, presence or absence of a signal. Concerning logic whose subject matter concerns binary states. Concerning numbers and calculations using the binary number system.

The bijective base-2 numeral system, which uses only the digits and 1. A star system consisting of only two stars. Being in a state of one of two mutually exclusive conditions such as on or off, true or false, molten or frozen, presence or absence of a signal. The bijective base-2 numeral system, which uses only the digits 0 and 1. Подобные фразы в словаре английский болгарский. IEC publication 60309-1:1999 for 40 to 50 V DC, housing colour white, earthing contact position ten o’clock.

Поради това е малко вероятно проверките дали продуктите са подходящи и годни съгласно съществуващите нормативни изисквания да позволят на непрофесионалните клиенти да търгуват с бинарни опции по начин, който да гарантира, че е преодоляна значителната загриженост за защитата на инвеститорите. Например работата на съвместната група доведе до въвеждането от CY-CySEC на някои мерки за принудително изпълнение, насочени към повишаване на спазването от страна на доставчиците, предлагащи спекулативни продукти като бинарни опции. Освен това доставчиците на бинарни опции, които разпространяват финансов инструмент, който не създават, следва да разполагат с подходящи договорености, за да получат и разберат съответната информация във връзка с процеса на одобрение на продукта, включително определения целеви пазар и характеристиките на продукта. Доставчиците на бинарни опции обикновено имат също много повече опит от непрофесионалните клиенти с определянето на цените на сделки и е по-вероятно да са разработили сложни методи за ценообразуване. Найдено 1570 предложения с фразой binary.